I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Pudełko zwane wyobraźnią - Czechowicz"

I nagroda w X Edycji Konkursu Historycznego „Drogi do Wolności”

Nagroda specjalna w IV Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym „Strachy na Lachy”

III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Cztery pory roku – zima”

I miejsce w ogólnopolskim konkursie „MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI” organizowanym przez Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu